• Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Het Verenigingsregister

Gegevens en gebruik

Het Verenigingsregister is ondergebracht in de database van ZooEasy Online en hierin worden opgenomen de gegevens van:

 • alle nesten die bij de Raad van Beheer worden ingeschreven, dus zowel van de binnen- als buiten de Vereniging gefokte nesten, inclusief de eigenaren
 • uitslagen van de geprotocoleerde gezondheidsonderzoeken zoals HD, ED en het ECVO-oogonderzoek.
 • tentoonstellingsuitslagen, inclusief het verslag van de keurmeester indien dit bekend is
 • beoordelingen van de Fokdagen, het verslag van het nest wordt bij het nest ingevoerd en het verslag van de nakomeling bij de betreffende hond
 • uitslagen van de KNJV- en MAP proeven en veldwedstrijden
 • foto’s van de hond, indien aanwezig
 • documenten waarin door de eigenaar zaken gemeld worden die van belang kunnen zijn voor de fokkerij of het register, zoals overlijden van de hond, bepaalde gezondheidsklachten, enz.

Alles wordt dus per hond en eventueel per nest vastgelegd, zodat met één druk op de knop een heel scala van gegevens van een bepaalde hond ter beschikking komt.

Het register wordt gebruikt door de Fokbeleidscommissie van de vereniging voor het maken van fokbeleid, de commissie Fokaanvragen voor het toetsen van de fokaanvraag en door fokkers bij het maken van een combinatie reu-teef. Het Verenigingsregister wordt ook ter beschikking gesteld voor onderzoek en voorlichting. Het Register is dus van essentieel belang voor de fokkerij.

Mocht u over mooie foto’s van uw Drent beschikken, dan wil het Registerbeheer deze graag van u ontvangen. Het liefst digitaal (JPG- formaat), zodat we deze bij de gegevens van uw Drent kunnen opslaan.

Kortom, allerlei zaken zoals overlijden, overplaatsing en gezondheidsaangelegenheden, ook die welke misschien in uw ogen onbelangrijk zijn, kunnen voor het Register en de fokkerij wel degelijk van belang zijn, wil het Registerbeheer graag van u ontvangen.

Leesaccount

De software van ZooEasy biedt vele mogelijkheden. Fokkers kunnen bijvoorbeeld van de door hen gewenste combinatie niet alleen de inteeltcoëfficiënt berekenen, maar ook alle gegevens van de voorouders bekijken om zo tot een verantwoorde combinatie te komen.

Het Verenigingsregister is beschikbaar voor alle leden van de Vereniging die een leesaccount bezitten. De kosten voor dit account zijn € 7,50 per jaar. Een leesaccount is voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om gegevens uit het Verenigingsregister aan derden ter beschikking te stellen.

Geschiedenis

1977

register 1Papieren uitdraai uit
'ZooEasy' (oud)
In 1977 is de Vereniging De Drentsche Patrijshond begonnen met het bijhouden van een register. Dit register bestond uit kaartenbakken met voor elke hond een kaart waarop alle relevante gegevens werden vermeld zoals naam, registratienummer, geboortedatum en afstamming van de hond, gegevens van de fokker en de eigenaar, uitslagen van HD en PRA onderzoeken en verder alle van belang zijnde informatie die door de fokker en/of de eigenaar werden aangeleverd. Ook Tentoonstellings-, Clubmatch, Fokdagverslagen en deelname aan veldwedstrijden en de behaalde kwalificaties en KNJV-diploma’s werden vermeld.

Het register is zo compleet mogelijk opgezet, door het invoeren van alle honden en nesten uit de officiële stamboeken van de Raad van Beheer, teruggaand tot de beginjaren van registratie in het Voorlopig Register en daarna in de Bijlagen van het stamboek.

1993

register 2Nederlandse HondenstamboekIn 1993 is de Vereniging begonnen met het invoeren van de gegevens van dit 'papieren register' in een database. De database die hiervoor werd gekozen was de standalone versie van het bedrijf ZooEasy. In 2009 zijn de gegevens van de standalone versie één-op-één overgezet naar een online versie van ZooEasy. Oktober 2010 kwam 'ZooEasy Online' daadwerkelijk online en konden fokkers, dekreu-eigenaren en alle overige leden van de Vereniging gebruik maken van het Verenigingsregister. Voor alle duidelijkheid: ZooEasy Online is dus de naam van de database waarin ons Verenigingsregister is ondergebracht.

 

 
1997

Sinds 1997 levert de Raad van Beheer bestanden aan van ALLE in Nederland geboren Drentsche Patrijshonden en van ALLE in het buitenland geboren Drentsche Patrijshonden waarvoor een NHSB nummer is aangevraagd. Deze bestanden worden tegenwoordig zo aangeleverd dat ze geüpload kunnen worden in de database ZooEasy Online en op deze manier in ons register worden opgenomen. Ook levert de Raad van Beheer bestanden aan met de officiële gezondheidsuitslagen van de HD, ED en ECVO onderzoeken. Al deze uitslagen worden in het Verenigingsregister opgenomen.

2016

Nu er twee rasverenigingen zijn voor de Drentsche Patrijshond, levert de Raad van Beheer aan beide rasverenigingen alle bovenstaande gegevens. Ons Verenigingsregister wordt dus aangevuld met alle honden en alle officiële gezondheidsuitslagen. Ook de uitslagen van de bij de Raad aangevraagde tentoonstellingen worden aan beide verenigingen doorgegeven. Er is dus geen sprake van dat we honden of officiële uitslagen missen in ons Verenigingsregister.

Naast de gegevens van de Raad van Beheer, worden ook alle meldingen van eigenaar en/of fokker m.b.t. gezondheid, gedrag of andere belangrijke zaken opgenomen in het Verenigingsregister. Dit betekent dat alleen meldingen MET bronvermelding worden opgenomen. Meldingen kunnen gedaan worden via een 'Melding Register' op de website of via de door de Vereniging gehouden gezondheidsenquêtes.

Informatie die wordt aangeleverd door derden zonder bronvermelding en alle niet te controleren gegevens worden niet opgenomen in het Verenigingsregister. Wel worden deze gegevens bewaard. Zodra er een bevestiging komt van de eigenaar en/of de fokker over de juistheid van deze gegevens worden deze alsnog in het register opgenomen.

In de beginjaren zijn er zaken opgenomen zonder bronvermelding. Daardoor kan het voorkomen dat er toch nog informatie, die niet door de eigenaar en/of de fokker is gemeld, is opgenomen. Het Verenigingsregister wordt hier nog steeds op gecontroleerd.

Het gebruik

register 3Bladzijde uit het HondenregisterHet Verenigingsregister wordt gebruikt door de Fokbeleidscommissie van de Vereniging. Aan de hand van de gemelde en geregistreerde gegevens wordt het fokbeleid bepaald. Dit fokbeleid wordt aangeboden aan het Bestuur. Indien het Bestuur instemt met dit fokbeleid wordt het voorgelegd aan de leden op een Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk besluiten de leden door stemming op de ALV of dit beleid wordt aangenomen of niet.

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden