Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

concept2kopie
Beste leden, bijgaand de link naar de website van de Raad van Beheer (RvB) waarin het concept gezondheidsbeleid wordt voorgesteld dat op 5 september as op de ALV van de RvB in stemming zal worden gebracht. Uiteraard zijn wij op die ALV met een bestuursafvaardiging aanwezig.

Zoals de RvB aangeeft kunnen vragen en suggesties via de rasvereniging worden gebundeld. Omdat we als Bestuur wel de tijd nodig hebben om dit te verwerken is de deadline voor aanlevering uiterlijk maandag 27 juli as.
Wij zullen dan de gebundelde set voor 1 augustus aan de RvB opsturen. Op basis van deze terugkoppeling, door de diverse rasverenigingen, zullen de voorstellen, eventueel met aanpassingen op basis van de reacties, opgenomen worden voor besluitvorming tijdens de ALV die op 5 september wordt gehouden.

 
U kunt uw input sturen aan: bestuur [AT] drentschepatrijshond [DOT] org
 
Op de website van de RvB staat veel meer informatie.
 

Namens het Bestuur,
Marc Massaar van Schaik

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden