Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Wildcard regeling

Wildcard regeling Vereniging Drentsche Patrijshond voor Nationale Kampioensveldwedstrijden (CACT)

Ingeval niet meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst.

Ingeval meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden volgens het door ORWEJA voorgeschreven lotingsysteem. Voor CACT veldwedstrijden geldt dat de vereniging zelf 2 wildcards mag toekennen. De organisatie kan deze wildcards toekennen aan honden die niet aan de selectiecriteria voldoen. De organisatie kan bijvoorbeeld wildcards toekennen in het belang van de wedstrijd, zoals een gastheer, veldbegeleider of jachthouder. Of aan een hond waarvan de eigenaar of voorjager lid is van de vereniging en die een veldwerkkwalificatie heeft die niet geheel overeenkomt met de selectiecriteria. Of aan een Drentsche Patrijshond die een waardevolle bijdrage kan leveren aan de fokkerij van het staande hondenras.

Wanneer er bij een hond een ernstige erfelijke afwijking is geconstateerd kan dit een reden zijn om geen wildcard toe te kennen. De vereniging is niet verplicht om 2 wildcards per wedstrijd aan te wijzen.

Per persoon wordt één hond in aanmerking genomen; bij inschrijving van meerdere honden wordt aan de inschrijver verzocht om daarbij zijn/haar voorkeur aan te geven. De organisatie is verantwoordelijk voor de keuzes en zal eventuele bemerkingen bij een volgende keer in overweging nemen.

Wildcard regeling voor jeugdveldwedstrijden

Ingeval niet meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, worden alle honden geplaatst.

Ingeval meer honden zijn ingeschreven dan het aantal beschikbare plaatsen, zal plaatsing geschieden volgens het door ORWEJA voorgeschreven lotingsysteem. Voor jeugdveldwedstrijden geldt dat de vereniging zelf 2 wildcards mag toekennen. De organisatie kan deze wildcards toekennen aan honden die niet aan de selectiecriteria voldoen. De organisatie kan bijvoorbeeld wildcards toekennen in het belang van de wedstrijd, zoals een gastheer, veldbegeleider of jachthouder. Of aan een hond waarvan de eigenaar of voorjager lid is van de vereniging en die talent heeft getoond dat niet geheel overeenkomt met de selectiecriteria. Of aan een Drentsche Patrijshond die een waardevolle bijdrage kan leveren aan de fokkerij van het staande hondenras.

Wanneer er bij een hond een ernstige erfelijke afwijking is geconstateerd kan dit een reden zijn om geen wildcard toe te kennen. De vereniging is niet verplicht om 2 wildcards per wedstrijd aan te wijzen.

Per persoon wordt één hond in aanmerking genomen; bij inschrijving van meerdere honden wordt aan de inschrijver verzocht om daarbij zijn/haar voorkeur aan te geven. De organisatie is verantwoordelijk voor de keuzes en zal eventuele bemerkingen bij een volgende keer in overweging nemen.

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden