Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Socialisatie in het nest

Note: In nummer 1 van 2019 van 'Onze Drent' staat een interview met deze onderzoekers (Wanneer mag de pup het nest uit?). Dit artikel bevat een samenvatting van dit onderzoek. 

Het belang van vroege levenservaringen voor de ontwikkeling van gedragsstoornissen bij als huisdier gehouden honden

Lisa Dietz a,∗, Anne-Marie K. Arnold b, Vivian C. Goerlich-Jansson b en Claudia M. Vinke b

 1. Afdeling Pathobiologie, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland
 2. Vakgroep Dieren in Wetenschappen & Samenleving, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, Utrecht, Nederland

E-mailadres van de auteur: l [DOT] dietz [AT] uu [DOT] nl

Online gepubliceerd 29 maart 2018

Samenvatting

Gedragsstoornissen zijn een belangrijke reden voor euthanasie of het in een asiel plaatsen van gezelschapshonden. De preventie en de behandeling van gedragsstoornissen vereist een beter begrip van de onderliggende oorzaken.

Vroege levenservaringen, zoals de zorg van de moederhond, gehechtheid en socialisatie, hebben langdurig en serieuze gevolgen voor de fysiologische en gedragsontwikkelingen van een hond. Het is zeer aannemelijk dat de complexe wisselwerking tussen deze factoren gevolgen heeft voor zowel de binding tussen de (toekomstige) baas & hond als voor de kans om gedragsstoornissen te ontwikkelen.

In ons artikel vatten we de huidige literatuur samen over de interacties tussen de zorg van het moederdier, de vorming van de gehechtheid en de gevoelige socialisatie periode en de mogelijke gevolgen daarvan voor het gedrag van volwassen honden.
Gebaseerd op onze bevindingen, signaleren we duidelijke lacunes in de huidige kennis en doen we een aantal suggesties voor toekomstig onderzoek die in onze ogen noodzakelijk zijn voor het formuleren van aanbevelingen voor het fokken en socialiseren van gezelschapshonden.

Sleutelwoorden

Zorg door de moederhond, gehechtheid, socialisatie, gedragsontwikkeling, gedragsstoornissen, hondenfokkerij, HPA, adolescentie.

Oorspronkelijke artikel

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden