Naar Home-page
 • Facebook
 • Instagram
 • Foto's
 • Video's
 • Archief
 • Winkel
 • Contact
 • Raad van Beheer
 • Verenigingskalender
 • Login

Reuendag

2764177 Antar hoofd

Doel

Het doel van deze dag is het vergroten van het aantal beschikbare reuen voor de fokkerij. Ook biedt deze dag (aspirant) fokkers de mogelijkheid om kennis te maken met de aanwezige, vaak onbekende reuen. We hopen dat de organisatie van deze reuendag meehelpt om de genetische variëteit in ons ras te vergroten.

Welke reuen worden uitgenodigd?

De eigenaren van de reuen die op fokdagen in de voorafgaande jaren de kwalificatie Zeer Goed (ZG) of Uitmuntend (U) hebben gekregen, krijgen een paar maanden voor de reuendag  een persoonlujke uitnodiging. In deze uitnodiging staat een link naar het aanmeldingsformulier, waarmee u zich dan online kunt inschrijven.

Welke reuen kunnen aangemeld worden?

Naast de reuen die worden uitgenodigd, kunnen ALLE eigenaren die hun reu beschikbaar willen stellen voor de fokkerij, zich natuurlijk ook aanmelden voor deze Reuendag. Bij aanmelding moet de reu minimaal 18 maanden oud zijn. Ook de reuen die al op de dekreuenlijst staan, maar nog niet hebben gedekt, kunnen zich aanmelden om zich (nogmaals) te presenteren.

Meedoen

De honden die meedoen worden door een erkende keurmeester voor ons ras beoordeeld en krijgen een officiële kwalificatie. Deze kwalificatie (mits U of ZG) telt naast de kwalificatie die de hond al heeft behaald op de fokdag (of een andere tentoonstelling) mee voor de eisen die zijn gesteld in het Vereniginsfokreglement wat betreft exterieurregels. 

Fokkers

De Fokbeleidscommissie nodigt reueigenaren van harte uit om deel te nemen aan deze dag en heet ook alle (aspirant) fokkers graag welkom om kennis te maken met de aanwezige reuen.

De Reuendag is in principe iedere twee jaar dus de volgende zal in het najaar van 2019 zijn.


De Fokbeleidscommissie.

 

Adres


Zwaluwenburg 67
3328 CR Dordrecht
+31 618 652 056
Secretaris

Vereniging "De Drentsche Patrijshond"

 • opgericht 5 Juni 1948

 • Koninklijk goedgekeurd, laatstelijk bij Koninklijk Besluit d.d. 28 augustus 1975

 • Erkend door de Raad van Beheer

 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel te Enschede (Ov.) onder nr. 40075145

De vereniging heeft als doel:

 • De instandhouding en verbetering van de Nederlandse staande jachthond de Drentsche Patrijshond, haar karakter, jachteigenschappen en verschijning, als omschreven in de rasstandaard

 • Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van de tot het ras behorende honden

 • Het bevorderen van het contact tussen fokkers, jagers en liefhebbers van Drentsche Patrijshonden